Pankreas Kanseri

Vücutta önemli görevleri olan pankreas, 15 cm ye yakın uzunluğuyla mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsak etrafında karnın en arka bölümünde bulunmaktadır. Besin sindirimini ve besinlerdeki glukozun kandaki seviyesini dengelemeyi sağlayan pankreas; hasar görmesi durumunda vücutta başka olumsuz sonuçları da doğurabilir.

Pankreas hücrelerindeki kontrolsüz çoğalan kötü huylu tümörler pankreas kanserine sebep olur.

Pankreas Kanseri Belirtileri

Pankreas kanserinin, ilk evrelerinde belirti göstermeden ilerleyebileceği unutulmamalıdır. Ancak daha sonraki aşamalarda pankreas kanseri için şu belirtiler gözlenebilir; sebebi bilinmeyen kilo, iştah kaybı ve yorgunluk, bulantı, kusma, ishal, dışkı renginde anormallik, idrar ve ciltte sarılık, karın ağrısı, sindirimde zorluk, sırt ağrısı, solgunluk, şekere yatkınlık olmadığı halde ortaya çıkan şeker hastalığı ve depresyon. Bu belirtiler arasından sarılık, erken evrelerde ve yaygın olarak ortaya çıkabilir.

Pankreas Kanseri Risk Faktörleri

Pankreas kanseri, sebebi bilinmemekle birlikte sigara içenlerde ve kilo fazlası olan bireylerde daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra; kronik pankreas iltihabı, kronik tip 2 diyabet tanısı, Lnych ve Peutz Jeghers Herediter sendromları ile BRCA-2 mutasyonu ilişkili meme/over kanseri pankreas kanserinin olası risk unsurlarını oluşturur. Ancak bilinmelidir ki; yukarıda sayılan risk unsurlarına sahip olmak hastalığın kesinlikle gelişeceği anlamına gelmez.


  Gizlilik Bildirimi Gizlilik bildirimini okudum, kabul ediyorum.

  Pankreas Kanseri Tanısı

  Pankreas kanserinin belirtileri ilk evrelerde gözlenmediği için ilk evrelerde tanı koymak da zordur. Yaygın olarak kullanılan tanı yöntemleri ise görüntüleme teknikleridir. Bunlar içinden, ilk olarak başvurulan ultrasonografi tekniği, kitlenin varlığını ve boyutunu tespite yarar. Ağız ve damar yoluna ilaç verilerek çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) ise yüksek oranda tanı koyma özelliğindedir. Benzer şekilde manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile de doktorlar pankreas kanseri olan hastanın durum analizini yaparak uygun koşullarda tedavi sürecine yönlendirirler. Ayrıca hastanın laboratuvar tetkikleri de kanser için gösterge durumunda yer alabilir.

  Pankreas Kanseri Tedavisi

  Muayene, laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme sonuçlarının ardından pankreas kanseri olan kişiye yönelik tedavi yöntemleri belirlenir.  Hastanın, hastalığın hangi evresinde olduğuna bağlı olarak yayılma gösterip göstermediği ve cerrahi operasyona uygunluğu değerlendirilir. Genellikle, ileri evredeki pankreas kanseri, cerrahi müdahale için uygun değildir. Erken evrelerde cerrahi seçenekler değerlendirilebileceği gibi diğer kanser hastalıklarında da kullanılan radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri de uygulanabilir.

  Pankreas Kanseri Bitkisel Tedavi

  Bitkilerle tedavinin ise yüz yıllar öncesine dayanan kadim bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde, modern tıbbi yöntemler hastalıkların tedavisinde başat etkiye sahiptir ancak fitoterapi adı verilen bitkilerle tedavinin gücü de göz ardı edilmemelidir. Özel yöntemlerle bitkilerin içindeki tedavi edici maddeler çıkarılarak elde edilen bitkisel kürler, doktorlarınızın önerisi eşliğinde hastalıklarınızda size destek sunmaktadır.

  Diğer kanser türlerinde olduğu gibi pankreas kanserinde de uygun koşullarda, tedavinize ek olarak bitkilerle tedavi yöntemine başvurabilirsiniz. Bitkilerle tedavi uzmanı ve tıp doktoru Hakan Özkul, fitoterapiye yönelik sorularınızı yanıtlayarak hastalığın seyrine uygun bir tedavi planı oluşturmaktadır. Alanında uzman ve ödüllü doktor Hakan Özkul’a sorularınızı iletmek için formu doldurabilir, doktorumuzla yüz yüze görüşmek için randevu alabilirsiniz.